...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บทความเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 99,510 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง)